Girişimci liderlik
  • Bir Girişimcide Olması Gereken 7 Özellik

    Girişimciliğin doğuştan gelen bir özellik olduğunu önceki yazılarımızda dile getirmiştik. Bir girişimcinin sahip olması gereken 7 temel özellik hakkında...